SIDN fonds

SIDN fonds is een onafhankelijk fonds dat in 2014 op initiatief van SIDN (Stichting Internet Domeinregistratie Nederland) is opgericht. SIDN fonds is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Een sterk internet voor iedereen. Dat is waar SIDN fonds voor staat.

Het fonds bestaat uit een bureau, bestuur en een raad van advies. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het beleid en de realisatie van de doelstellingen van het fonds. Het bestuur wordt geadviseerd door de raad van advies, die is samengesteld uit experts en vertegenwoordigers van de Nederlandse internetgemeenschap.

Andere projecten die door SIDN Fonds worden gesteund:

Posted on | | Partners