AI FOR GOOD

Ai for GOOD is een initiatief om Artificial Intelligence (kunstmatige intelligentie) in te zetten bij projecten van niet-commerciële organisaties. Ai for GOOD wil gemeentes, stichtingen en NGO’s helpen om voor te sorteren op de nieuwe digitale revolutie.

Hoe werkt het?
AI for Good biedt niet-commerciële organisaties de kans om zogenaamde “challenges” in te zenden. Vaak hebben organisaties wel aandacht besteed aan het verzamelen van datasets, maar missen ze de tools of expertise om deze daadwerkelijk om te zetten in bruikbare oplossingen.

Wij helpen om zo’n challenge uit te schrijven en de juiste studenten, startups of hackers uit te nodigen. Zij krijgen toegang tot de data op ons beveiligde platform. Op die manier is altijd duidelijk wie toegang heeft en/of wie de beste oplossingen heeft gevonden.

Mensen maken het verschil, maar met het juiste gereedschap bereik je meer!

Geef je hier op!

Het AI for GOOD project wordt gefinancierd door het SIDN fonds. Het SIDN fonds steunt initiatieven voor een beter internet.